Данни за контакт

Адрес:
ул. Цар Симеон №23
Плевен
5800
България

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

СМЕТКА НА БАМИГХ В ЛЕВА /ТАКСИ КОНФЕРЕНЦИИ, ЧЛЕНСКИ ВНОС/

БАНКА : "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон Плевен

IBAN : BG 12 UNCR 7000 151 98 59 680

BIC : UNCR BGSF

БАМИГХ

МОЛ: Проф. д-р Григор Горчев

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: 100.00 лв.