Парк Хотел Стара Загора,

 

01 – 03 октомври, 2015


 Организационен комитет: 


Д-р Стефан БузаловПредседател

Д-р Пламен ЯневЗам. председател

Г-ца Ани АнтоноваКоординатор

Членове: Д-р Г. Николов, Д-р В. Нецов


Научен комитет:


Чл.кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. – Председател

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Зам. председател,

Членове: Доц. д-р Н. Хинкова,  д-р Л. Танчев, д-р Ч. Цветков  


Поканени лектори и хирурзи „на живо“: 


Проф. д-р Стефано Бетоки - Италия

Проф. д-р Джузепе Бигати - Италия

Чл.кор. проф. д-р Григор Горчев -  България

Проф. д-р Славчо Томов - България

Д-р Иво Николов - България

Д-р Стефан Бузалов - България

Д-р Пламен Янев - България

Д-р Георги Николов - България

Научна програма на Конференцията 


 02.10.2015 (петък), конферентна зала „Тервел“, Парк-хотел Стара Загора 


Сутрешна сесия:  Хистероскопска гинекологична хирургия

Модератор: Д-р Г. Николов, д-р Д. Георгиев

08:30 – 08:40 - Д-р Г. Николов: уводни думи

08:40 – 11:30 - Хирургия на живо от Бари, Италия – проф. Ст. Бетоки и от МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора

11:30 – 11:50 - Дискусия

11:50 – 12:10 - Проф. д-р Я Корновски: Хистерорезектоскопия – индикации, техника, резултати

12:10 – 12:30 - Проф. д-р С. Томов: Хистероскопска морселация – нашият опит

12:30 – 12:45 - Дискусия

12:45 – 14:00 - Обяд, свободно време, постери

Ранна следобедна сесия:    Научни съобщения и видео-презентации           

Модератори: Проф.д-р С. Томов, д-р П. Янев

14:00 – 14:15 - Д-р  Л. Танчев: Генерализиран подкожен емфизем при минимално инвазивна интервенция - случай от практиката и литературна справка

14:15 – 14:30 - Д-р С. Кисьов (видео-презентация): Лапароскопско отстраняване на рудиментарен рог на матката след хематометра в пуерпералния период

14:30 – 14:45 - Д-р Н. Попов (видео-презентация): Клинични случаи – предизвикателства към оператора

14:45 – 15:00 - Д-р В. Георгиев (видео-презентация): Представяне на случай на неинвазивна ХАЙФУ аблация при пациентка с интрамурален миомен възел

15:00 – 15:20 - Проф. д-р Я. Корновски (видео-презентация): Лапароскопска разширена хистеректомия Class II при ендометриален карцином

15:20 – 15:40 - Дискусия

15:40 – 16:00 - Кафе-пауза, постери 


02.10.2015 (петък), конферентна зала „Тервел“, Парк-хотел Стара Загора 

Късна следобедна сесия: Пленарни лекции     

Модератори: Чл.кор.проф.д-р Г. Горчев, д-р С. Бузалов

16:00 – 16:20 - Д-р Г. Хубчев: Дебридман – предизвикателство към oперативната техника на хирурга. Юридическа (не)защитеност на оператора

16:20 - 16:50 - Проф. д-р С. Томов: Минимално ивазивна хирургия при  ендометриалния карцином

16:50 - 17:20 - Проф. д-р Я. Корновски: Минимално ивазивна хирургия при рак на матката - възможности и ограничения

17:20 – 17:50 Чл.кор. проф. д-р Г. Горчев: Робот-асистирана радикална параметректомия при гинекологични малигнени заболявания

17:50 – 18:10 - Дискусия, заключителни думи

18:15 – 19:30 - Закрито заседание на Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (годишно Общо събрание на БАМИГХ) 


03.10.2015 (събота), конферентна зала „Тервел“, Парк-хотел Стара Загора 


Ранна сутрешна сесия: Хистероскопска гинекологична хирургия

Модератор: Доц. д-р Е. Ковачев, д-р Г. Николов

08:30 – 08:40 - Доц. д-р Е. Ковачев: уводни думи

08:40 - 09:00 - Д-р Ал. Любенов: Хистероморселация на субмукозен миомен възел след HIFU-терапия - клиничен случай

09:00 – 09:20 - Д-р С. Бузалов: Приложение на биполярната резектоскопия и IBS® при хистероскопски операции

09:20 – 09:40 - Д-р Г. Николов: Оперативна хистероскопия в извънболнични условия

09:40 – 10:00 - Дискусия

10:00 – 10:20 - Д-р И. Николов (поканен лектор): МРТ диагностика на бенигнените утеринни лезии

10:20 – 10:40 - Кафе-пауза, Постери


Късна сутрешна сесия: Минимално-инвазивна хирургия при рак на маточна шийка в първи стадий – сблъсък на мнения


Модератор: Проф. д-р С. Томов

10:40 – 10:50 - Проф. д-р  С. Томов: въведение

10:50 – 11:10 - Чл. кор. проф. д-р Г. Горчев: ЗА

11:10 – 11:30 - Д-р И. Карагьозов: ПРОТИВ

11:30 – 12:00 - Дискусия: Минимално инвазивна фетална хирургия

12:00 – 12:15 - Д-р П. Чавеева: Въвеждане на минимално инвазивна ендоскопска фетална хирургия по време на бременност

12:15 – 14:00 - Обяд

Ранна следобедна сесия: Научни съобщения и видео-презентации           

Модератори: Проф. д-р Я. Корновски, д-р Танчев

14:00 – 14:15 - Д-р С. Славчев:

Тотална лапароскопска хистеректомия - нашият опит

14:15 – 14:30 - Д-р Т. Димитров: Роботизираната хирургия – алтернатива при лечението на пациенти със обезитас (затлъстяване) в  I-ви стадий на ендометриален карцином

14:30 – 14:45 - Д-р С. Бузалов: Съвременни аспекти на хирургичното лечение на пролапса на тазовите органи при жената

14:45 – 15:00 - Д-р Б. Бечев: Лапароскопска сакроколпопексия

15:00 – 15:15 - Д-р Д. Ставрев: Лапароскопско лечение на гениталния пролапс

15:15 – 15:30 - Д-р Г. Хубчев: TRT Remeex System - Иновация в микроинвазивните техники при оперативно лечение на стрес-инконтиненция

15:30 - 15:50 - Дискусия

15:50 – 16:10 - Кафе-пауза, постери

Късна следобедна сесия: Пленарни лекции и научни съобщения    

Модератори: д-р И. Карагьозов, д-р Хубчев

16:10 - 16:30 - Д-р И. Иванов: Ендометриоза – съвременни аспекти в диагностиката и лечението

16:30 – 16:50 - Д-р Т. Тотев: Локализация на лезиите при тазова ендометриоза

16:50 – 17:10 - Проф. д-р Я. Корновски: Роля на лапароскопията при авансирал рак на яйчника

17:10 – 17:30 - Проф. д-р Я. Корновски: Лапароскопска лимфна дисекция при рак на маточната шийка – основа за индивидуализиран подход и лечение

17:30 – 17:50 - Дискусия

17:50 – 18:00 - Чл.кор. проф. д-р Г. Горчев: Заключителни думи. Официално закриване на конференцията