За информация и управление на събитието: http://press.mu-varna.bg/conferences/migs/vi
За регистрация и подаване на резюмета: http://press.mu-varna.bg/conferences/migs/vi/user/account