VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

8 – 11 септември 2016 год.

Златни пясъци, България


 8 септември 2016 г. (четвъртък)


14:00-18:30 ч.: Регистрация и настаняване

20:30-20:45 ч.: Откриване на конференцията

20:45 ч.: Коктейл „Добре дошли“; Skyfall”Инфинити басейн,  х-л Интернационал


9 септември 2016 г. (петък)


9:00-10:15 ч.: Хирургия на живо. Първа част

Телемост зала „Импресия“, х-л Интернационал – Гинекологична клиника, МБАЛ “Св. Анна“

Модератори: Проф. Д-р Сл. Томов д.м.н., Д-р Г. Николов

10:15-10:45 ч.: Кафе-пауза

10:45-12:00 ч.: Хирургия на живо. Втора част

Телемост зала „Импресия“, х-л Интернационал – Гинекологична клиника, МБАЛ “Св. Анна“

Модератори: Проф. Д-р Сл. Томов д.м.н., Д-р Г. Николов

12:00-14:00 ч.: Обяд

14:00-17:00 ч.: Съвременни подходи в оперативното лечение на ендометриалния карцином - пленарна сесия

Модератори: Чл. кор. Проф. Д-р Гр. Горчев д.м.н., Проф. Д-р Ст. Иванов д.м.н.

14:00-14:30 ч.: Стандарт и полемики при лечението на рака на ендометриума

Ч. Цветков, Гр. Горчев, Сл. Томов, Н. Хинкова

14:30-15:00 ч.: Сентинелна биопсия при ендометриалния карцином -  методи, място, значение

Н. Хинкова, А. Йорданов, Гр. Горчев, Сл. Томов

15:00-15:30 ч.: Ендометриален карцином и минимално-инвазивна хирургия – актуални аспекти

Я. Корновски, Е. Исмаил

15:30-16:00 ч.: Онтогенетична концепция при ендометриалния карцином

Сл. Томов, Гр. Горчев

16:00-16:30 ч.: Перитонеална мезометриална резекция (PMMR) – нов подход в лечението на ендометриалния карцином

Гр. Горчев, Сл. Томов

16:30-17:00 ч.: Дискусия – За и против минимално-инвазивната хирургия при рака на маточното тяло

17:00-17:30 ч.: Общо събрание на БАМИГХ


10 септември 2016 г. (събота)


9:00-10:30 ч.: Минимално-инвазивно лечение на ендометриозата и миомната болест на матката

Модератори: Д-р. В. Нецов, Д-р. Ст. Бузалов

9:00-9:15 ч.: Лапароскопски операции при яйчникова ендометриоза – предизвикателства и полемики

Т. Тотев, Сл.Томов, Гр. Горчев

9:15-9:30 ч.: Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на ендометриозата

Г. Николов

9:30-9:45 ч.: Ендоваскуларно лечение на миомата на матката

И. Ташева, И. Петров, З. Станков, С. Павлова

9:45-10:00 ч.: Лечение на миомна болест в АГО УМБАЛ“Софиямед“

В. Нецов, Г. Кръстев, Ф. Кръстева

10:00-10:15 ч.: Лапароскопска миомектомия – нашият опит

Г. Радински, Сл. Томов, Гр. Горчев, Т. Тотев

10:15-10:30 ч.: Съвременен протокол за селекция и лечение на пациентки с миомна болест посредством екстракорпорална неинвазивна ултразвукова ХАЙФУ аблация

Д. Димитров, Сл. Томов, Гр. Горчев, В. Георгиев, Н. Станиславова, Д. Ангелов, Т. Тотев

10:30-11:00 ч.: Кафе-пауза

11:00-12:00 ч.: Злокачествени гинекологични заболявания и минимално-инвазивна хирургия. Първа част

Модератори: Проф. Д-р Я. Корновски д.м.н., Д-р Е. Исмаил д.м.

11:00-11:15 ч.: Прогностична значимост на цитокини IL-8, TNF-α при жени с обезитас в Iви стадий на ендометриален карцином, оперирани чрез роботизирана и отворена хирургия

Т. Димитров, Гр. Горчев, Сл. Томов, С. Ахмад, К. Цветанова, Л. Танчев, И. Малкодански, Й. Иванова

11:15-11:30 ч.: Структура и естество на лапароскопските операции в клиника по „Гинекология“ на МБАЛ “Св. Анна - Варна“ за периода от м. март 2015 г. до м. юли 2016 г

Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Стоилов

11:30-11:45 ч.: Двустранна опортюнистична салпингектомия при лапароскопска хистеректомия без аднексите – онкопрофилактично значение

Е. Исмаил, Я. Корновски, С. Стоилов, С. Иванов

11:45-12:10 ч.: Лапароскопска радикална хистеректомия Class III и тазова лимфна дисекция при Ib1 стадий рак на маточната шийка – видеопрезентация

Я. Корновски, Е. Исмаил, С. Стоилов

 12:10-14.00 ч.: Обяд

14:00-14:15 ч.: Сателитен симпозиум „По-доброто решение срещу адхезиите - Hyacorp® endo gel, практически аспекти“ – Accentmedica

Модератор: Д-р. Е. Исмаил д.м.

14:15-15:45 ч.: Злокачествени гинекологични заболявания и минимално-инвазивна хирургия. Втора част

Модератори: Д-р И. Карагьозов, Доц. Д-р Н. Хинкова д.м.

14:15-14:45 ч.: Нашият и чуждият опит при съвременното лечение на ендометриалния карцином. Пленарен доклад. Ст. Иванов

14:45-15.00 ч.: Качество на резекционните линии при спесимени от лазерни конизации – 8-годишен опит. И. Карагьозов, Б. Попова, Б. Димитров.

15:00-15:15 ч.: С поглед към рака на ендометриума или още един случай със закъснение в диагнозата

Л. Танчев, Гр. Горчев, Сл. Томов, Т. Димитров, М. Николова, К. Цветанова

15:15-15:30 ч.: ЯМР (МРТ) стадиране на ендометриалния рак

И. Николов

15:30-15:45 ч.: Ролята на радиофреквентната аблация – миниинвазивна процедура за повлияване на чернодробни метастази при окологично болни пациенти

Г. Тодоров, Ч. Бъчваров, Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов, К. Иванов

15:45-16:00 ч.: Кафе-пауза

16:00-17:45 ч.: Доброкачествени гинекологични заболявания и минимално-инвазивна хирургия

Модератори: Доц. Д-р Е. Ковачев д.м., Проф. Д-р Ст. Иванов д.м.н.

16:15-16:30 ч.: Видове достъпи при лапароскопските операции - предимства, недостатъци и усложнения

И. Карагьозов, Б. Попова

16:30-16:45ч.: Лапароскопски операции при бенигнени гинекологични заболявания

С. Бузалов, П. Янев, И. Иванов, Я. Трифонов, К. Пиперкова, Т. Начева, Т. Гидикова.

16:45-17:00 ч.: Laparoscopic resection of retroperitoneal Mullerian cyst – Case report

Popovski, J. Stefanovski, T. Trpcevski, K. Pajakovska, B. Obednikovski, H. Trpcevski, S. Trpcevski

17:00-17:15 ч.: Twisted Paraovarian Cyst resulting in Secondary Torsion of Ovary and Fallopian Tube - case report

T.Trpcevski, H.Trpcevski, V.Popovski S.Trpcevski, B.Obednikovski, K.Pajakovska,M.Vangelov

17:15-17:30 ч.: Мястото на реконструктивната лапароскопска хирургия в лечението на женския инфертилитет

С. Кисьов, Е. Ковачев, К. Александров, Б. Бечев, С. Иванов, А. Александров

17:30-17:45 ч.: Лапароскопска миомектомия при бременност

Г.Хубчев

17:45-18:15 ч.: Мултидисциплинарен подход при лечение на рак на маточната шийка: настояще и бъдещи насоки

Модератор: Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.

20:00 ч.: Гала-вечеря, Бална зала „Белини“, х-л Интернационал


11 септември 2016 г. (неделя)


9:00-10:35 ч.: Хистероскопията в съвременната гинекология

Модератори: Проф. Д-р Сл. Томов д.м.н., Проф. Д-р Я. Корновски д.м.н.

9:00-9.30 ч.: Ефективност на хистероскопската резекция на полипи на ендометриума и субмукозни миомни възли. Пленарна лекция

В. Иванов

9:30-9:45 ч.: Хистерорезекция на G2-G3 миоми – видеопрезентация

Г. Николов

9:45-10:00 ч.: Оперативна хистерорезектоскопия – нашият опит

Е. Исмаил, Я. Корновски

10:00-10:15 ч.: Хистероскопската морселация като съвременна алтернатива на традиционната резектоскопия

Сл. Томов, Ал. Любенов, Гр. Горчев, Д. Кипрова, Ив. Иванов, Т. Тотев, П. Христова

10:20-10:35 ч.: Hysteroscopic septum resection of complete septate uterus with two cervical ostia – case report

Trpcevski, H. Trpcevski, V. Popovski, B. Obednikovski, K. Pajakovska, S. Trpcevski, M. Vangelov

10:35-11:00 ч.: Кафе-пауза

11:00-12:00 ч.: Минимално -нвазивна хирургия. Varia

Модератори: Доц. Ч. Цветков, Д-р. Л. Танчев д.м.

11:00-11:15 ч.: Фетална хирургия при усложнена с TRAP sequence монохориална двуплодна бременност

П. Чавеева,  В. Стратиева, А. Щерев.

11:15-11:30 ч.: Лапароскопско оперативно лечение на генитален пролапс с меш - анализ на 201 случая , лекувани в МБАЛ Тракия ЕООД, АГ Отделение

С. Бузалов, П. Янев, И. Иванов.

11:30-11.45 ч.: Лапароскопска сакроколпопексия – наша модификация

Б. Бечев, Н. Магунска, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Кисьов

11:45-12:00 ч.: Терапия с фокусиран ултразвук при доброкачествени интраепителни заболявания на вулвата

В. Георгиев, Д. Димитров, Х. Ферадова, Т. Тотев.

12:00-12:15 ч.: Закриване на конференцията